Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

shineon
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt vialittlemouse littlemouse
shineon
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
shineon
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialittlemouse littlemouse
shineon
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
1799 1e9a 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viatbtf tbtf
shineon
5594 f6f9 390
shineon
6648 489f 390
Reposted fromverronique verronique viatbtf tbtf

May 31 2018

shineon
5978 83c3 390
Reposted fromseaweed seaweed viabluejane bluejane

May 30 2018

shineon
8887 9c92 390
Reposted fromnutt nutt viatake-care take-care

May 26 2018

shineon
5541 895a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
8509 47ed 390

May 23 2018

shineon
shineon
shineon

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba vialittlemouse littlemouse
shineon
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viawszystkodupa wszystkodupa

May 10 2018

shineon
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"

April 27 2018

shineon
See I can hide all the pain, but what remains is the scars
— Conor Maynard
Reposted frommefir mefir

April 26 2018

shineon
2243 cf3f 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajoannna joannna
shineon
0303 7332 390
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
1223 36cc 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl