Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

shineon
1623 184e 390

November 04 2019

shineon
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagriber griber

October 31 2019

shineon
1062 7bdb 390
Ja, Olga Hepnarova 4
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

October 26 2019

shineon
3266 f258 390
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viairmelin irmelin
shineon
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso

October 24 2019

shineon
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viairmelin irmelin

October 10 2019

shineon
4388 5b80 390
Reposted fromdailylife dailylife viamefir mefir

October 09 2019

shineon
shineon
9048 9780 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir

October 06 2019

shineon
8434 ed90 390
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
shineon
3403 77fa 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viawszystkodupa wszystkodupa

October 05 2019

shineon

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viamefir mefir

September 16 2019

shineon
3634 c82c 390
Reposted fromdailylife dailylife viatake-care take-care

August 27 2019

shineon
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viamefir mefir
shineon
Reposted fromlamborg lamborg viamefir mefir
shineon
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viagriber griber
shineon
6988 d42e 390
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin

August 26 2019

shineon
7012 a899 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate

August 16 2019

shineon

April 29 2019

shineon
9340 e1a8 390
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl