Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

shineon
5344 04fc 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viawszystkodupa wszystkodupa
shineon
6783 429f 390
shineon
9957 42e8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viabluejane bluejane

August 05 2018

4702 6345 390

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viadrozdzi drozdzi

July 26 2018

shineon
2098 0828 390
Reposted fromhysterie hysterie vialittlemouse littlemouse
shineon
trochę spóźnione, ale sto lat moja zupo. 8 lat to już nie przelewki ♥

June 21 2018

shineon
Budzę się  rano i jestem przerażona tym, że nikt nie wie, że istnieję oraz że nikomu mojego istnienia za bardzo nie brakuje. Wychowano mnie na żołnierza, samowystarczalną jednostkę której emocje są na tyle nieważne, że sobie nie dowierzam i funduję to okropne „przesadzasz, kurwa nie mogę cię już słuchać jak użalasz się nad sobą, przestań i zrób coś z tym, nie umiesz nawet sobie pomóc”. Chowam siebie w odpowiedniej odległości, chowam pod kołdrą i oglądam seriale. Czasem, po piątym odcinku, muszę zatrzymać serial i pójść do łazienki. Jestem wtedy bardzo rozczarowana tym, że w lustrze widzę siebie, a nie bohatera serialu.
— Małgorzata Halber http://codziennikfeministyczny.pl/malgorzata-halber-relacjach/
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House (via 5weetsorrow)

June 20 2018

shineon
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt vialittlemouse littlemouse
shineon
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
shineon
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialittlemouse littlemouse
shineon
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
1799 1e9a 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viatbtf tbtf
shineon
5594 f6f9 390
shineon
6648 489f 390
Reposted fromverronique verronique viatbtf tbtf

May 31 2018

shineon
5978 83c3 390
Reposted fromseaweed seaweed viabluejane bluejane

May 30 2018

shineon
8887 9c92 390
Reposted fromnutt nutt viatake-care take-care

May 26 2018

shineon
5541 895a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl