Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

shineon
2987 e0e4 390
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream

March 11 2017

shineon
8500 76ec 390
Reposted fromsgrialux3 sgrialux3 viamadadream madadream
shineon
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viafeatherr featherr
shineon
8356 535d 390

March 08 2017

shineon
6200 7e98 390
Reposted fromIriss Iriss viamadadream madadream
shineon
0316 b666 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamadadream madadream
shineon
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff

March 07 2017

shineon
5856 e074 390
Reposted frommslexi mslexi viamadadream madadream

March 03 2017

shineon
Mam kryzys własnej wartości. Byłoby miło, gdyby ktoś mi przypomniał, że wcale nie jestem taka beznadziejna jak mi się wydaje.
Reposted fromchceuciec chceuciec viamadadream madadream

February 26 2017

shineon
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
shineon
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viadotkneszeptem dotkneszeptem

February 22 2017

shineon
shineon
9695 893d 390
Reposted frombabyface babyface viamadadream madadream
shineon
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viamadadream madadream
shineon
shineon
9331 b95b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
7995 0e0b 390
shineon
shineon
7182 da4c 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl