Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

shineon
3996 794b 390
Reposted fromkaiee kaiee viamefir mefir
shineon
8843 a3ee 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamefir mefir

March 01 2018

shineon
6929 78da 390
Reposted fromgruetze gruetze viawszystkodupa wszystkodupa
shineon
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
shineon
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viabluejane bluejane
shineon
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
9494 b80b 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viatake-care take-care

February 26 2018

shineon
5115 2d98 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

February 25 2018

shineon
3887 e691 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajoannna joannna
shineon
0386 c8a7 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viajoannna joannna
shineon
3937 729d 390
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin

February 22 2018

shineon
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
shineon
Reposted frommrrru mrrru viatbtf tbtf

February 14 2018

shineon
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viadepresja depresja
shineon
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viawszystkodupa wszystkodupa
shineon
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viawszystkodupa wszystkodupa
shineon
2143 7373 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadrozdzi drozdzi

February 13 2018

shineon
7804 0b63 390
Reposted frompesy pesy viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl