Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2019

shineon
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viamefir mefir
shineon
Reposted fromlamborg lamborg viamefir mefir
shineon
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viagriber griber
shineon
6988 d42e 390
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin

August 26 2019

shineon
7012 a899 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate

August 16 2019

shineon

April 29 2019

shineon
9340 e1a8 390
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viamefir mefir

April 27 2019

shineon

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

shineon
8119 da35 390
Reposted fromloveproof loveproof viagriber griber
shineon
1626 2b77 390
Reposted fromohwow ohwow viairmelin irmelin
shineon
8508 ef14 390
Frances Ha
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
shineon
9151 66f2 390
Reposted frommaaraw maaraw viamoglismywszystko moglismywszystko

March 22 2019

shineon
3721 3999 390
Reposted fromsoftboi softboi viamoglismywszystko moglismywszystko

March 09 2019

shineon
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
shineon

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

shineon

November 05 2018

shineon
5344 04fc 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viawszystkodupa wszystkodupa
shineon
6783 429f 390
shineon
9957 42e8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl