Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

shineon
1666 8443 390
Peaky Blinders (2013 - )
shineon
5047 bdbc 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamefir mefir

June 16 2017

shineon
2927 1e96 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittledina littledina
shineon
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die vialittledina littledina

June 15 2017

shineon
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viadrozdzi drozdzi
shineon
3741 0735 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafashionable fashionable

June 13 2017

Artists are people driven by the tension between the desire to communicate and the desire to hide.
— D. W. Winnicott (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakalina21 kalina21

June 12 2017

shineon
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.  — Piotr C. "BRUD"
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromSalute Salute vialittlemouse littlemouse

June 09 2017

shineon
O tym, że mimo to do niczego nie mogę dojść. I nie mogąc do niczego dojść, starzeję się. O tym,  że nie umiem już z całego serca pokochać. Że nie czuję już takiego drżenia serca. Że nie wiem, na czym mi zależy. Staram się jak mogę, robiąc swoje, ale to się na nic nie zdaje. Mam wrażenie, że moje ciało jest coraz trwardsze. Że organizm po trochu sztywnieje, twardnieje od środka. Boję się tego.
— Haruki Murakami - Tańcz tańcz tańcz

June 04 2017

shineon
9720 684c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatbtf tbtf
shineon
All my life I waited for someone who would say things like that to me. And for someone I didn’t feel alone in the presence of. Someone who understood. Someone who would make me feel like it wasn’t just me against the world.
— Tiffanie DeBartolo, God-Shaped Hole
Reposted frommefir mefir
shineon
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viadepresja depresja
shineon
5985 b0a7 390

June 01 2017

shineon
9090 2ae5 390
Toruń

May 31 2017

shineon
1334 c876 390
Reposted frommadagaskar madagaskar viajoannna joannna
2558 d9ed 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatbtf tbtf

May 29 2017

shineon
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— H. Poświatowska
Reposted frombotaka botaka viajoannna joannna
shineon

May 27 2017

shineon
3703 83d5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl